+381652030017 office@nikolinamil.com

Roditelji i deca koji se suočavaju sa ovim problemom su vrlo često iscrpljeni od isprobavanja različitih pristupa kako bi pomogli detetu da prevaziđe problem dnevnog i/ili noćnog umokravanja. U početku, problem koji se dešava kod roditelja može biti pokretač osećanja stida, a onda prolaze kroz razne emocije kao što je i ljutnja na dete, ali i strah da će to da se nastavi čak i u školskom periodu, kao i kako će to uticati na dete kada počne da ide na rekreativne nastave i ekskurzije. Iako nijedna od ovih neprijatnih i nezdravih emocija ne mogu da pomognu da se problem tek tako reši sam od sebe, opet je teško odupreti im se zato što je ovaj problem izuzetno neprijatan, ali i zahteva stalno nadgledanje deteta (pogotovo noću) i stalnu promenu odeće i posteljine.

S druge strane, ukoliko dete mokri nevoljno, pogotovo noću, može biti svesno da je taj problem neprijatan, i kao posledica toga može početi da oseća stid i da ima probleme u socijalnim odnosima. Ovo se dešava kod deteta starijeg od 6 godina. Na primer, može izbegavati putovanja sa drugarima koja podrazumevaju noćenje (rekreativne nastave i ekskurzije), bojeći se da će neko otkriti njegovu tajnu i ismevati ga. 

Dnevno i noćno umokravanje: Šta je enureza?

Enureza je medicinski izraz za mokrenje u krevet. Inkontinencija je slučajno ili namerno mokrenje kod dece koja su u dobi u kojoj bi trebalo da imaju kontrolu nad bešikom. Devojčice obično uspostave kontrolu nad bešikom pre dečaka. Inkontinencija se može dijagnostikovati kod devojčica starijih od 5 godina i kod dečaka starijih od 6 godina koji još uvek imaju problema sa kontrolom mokraće. Mogu se pojaviti različite vrste mokrenja u krevet, uključujući sledeće:

 • Dnevna enureza (mokrenje tokom dana)
 • Noćna enureza (mokrenje tokom noći)

 

 • Primarna enureza (javlja se kada dete nikada nije u potpunosti savladalo obuku u toaletu)
 • Sekundarna enureza (javlja se kada je dete imalo period suvoće, ali se zatim vratilo u periode inkontinencije)

Šta može biti uzrok dnevnog ili noćnog mokrenja – enureze?

Urinarna inkontinencija je često nasledan problem, stoga se može desiti da su i roditelji deteta ili neki članovi bliže familije u detinjstvu takođe imali ovaj problem.

Pored naslednog faktora, uzroci enureze mogu biti razni.

Od fizioloških možemo izdvojiti:

 • Lošu sposobnost zadržavanja urina
 • Malu bešiku
 • Poremećaj hormona koji regulišu mokrenje
 • Druge zdravstvene probleme (poput dijabetesa) 

ali i:

 • Probleme sa spavanjem (deca sa ovim problemom često imaju “čvrst san”)
 • Lošu ishranu (unošenje puno tečnosti ili slatkiša pred spavanje)
 • Nedostatak rutine kada je toalet u pitanju  

Psihološke krize kroz koje dete prolazi u datom periodu takođe mogu biti uzrok pojave enureze, kao što su:

Dnevno i noćno umokravanje: Kada se treba javiti dečijem psihologu za pomoć?

Ukoliko dete do 5. godine ne uspostavi potpunu kontrolu nad bešikom, i kako bi se otklonila sumnja da je uzrok fiziološke prirode, prvo je potrebno konsultovati pedijatra. 

Nakon urađenih svih pretraga koje bi mogle ukazati na neki problem fizičke i/ili fiziološke  prirode, i ukoliko se na tim testovima pokaže da je sve u redu, vrlo verovatno je da se radi o psihološkom problemu ili neadekvatnom odgovoru na stres od strane deteta. 

To je momenat kad je važno dovesti dete kod dečijeg psihologa i psihoterapeuta kako bi roditelji i dete dobili potrebnu pomoć i podršku.

Dnevno i noćno umokravanje: na koji način dečiji psiholog i psihoterapeut može da pomogne?

Prilikom rešavanja problema enureze kod dece, postoji više pristupa. 

Dečiji psiholozi i psihoterapeuti koriste kombinovane pristupe u zavisnosti od psihološkog uzroka umorkavanja. 

Pored rada sa roditeljima i njihove psihoedukacije kako pristupiti detetu, dečiji psiholog i psihoterapeut primenjuje pored bihejvioralnih metoda, različite direktivne i nedirektivne tehnike terapije igrom kako bi pomogao detetu da uspostavi kontrolu nad mokrenjem. 

 

Dnevno i noćno umokravanje: šta roditelj može da uradi kako bi pomogao detetu?

Za dnevno umokravanje: najvažnije je da roditelj ostane smiren kada se dete umokri. Ako primetite mokru odeću, mirno recite „Vidim da si se upiškio, idi se presvuci“. 

Važno je da se dete ne kažnjava, kritikuje ili posramljuje . Umesto toga, treba podstaći dete da se uključi u čišćenje i stavljanje odeće na pranje. Ovo je, zapravo, prirodna posledica onog šta se dogodi kada se odeća isprlja ili ukvasi.

Za noćno umokravanje: 

 

 • Ukoliko se dete upiški noću, važno je probuditi ga i dati mu da se sam presvuče, kao i da zajedno sa roditeljem promeni posteljinu i odnese prljavu posteljinu na pranje. Važno je mirno ga smestiti ponovo u krevet, sa što manje izgovorenih reči.  
 • Kada dete legne u krevet da spava, nije korisno da ga roditelj budi da bi u određeno vreme piškilo. Detetov mozak treba da nauči da reaguje na senzacije iz tela kada se bešika napuni. 
 • Ukoliko je fiziološki sve u redu kod deteta, ne treba ograničavati tečnosti, zato što dete treba da se navikne na osećaj pune bešike i da reaguje na te signale na vreme. 
 • U dogovoru sa dečijim psihologom i psihoterapeutom može se koristiti poseban sistem nagrađivanja koji će služiti detetu da se pokrene u smeru rešavanja ovog problema. 
 • S obzirom da je umokravanje inntimna stvar, važno je da roditelj poštuje intimnost svog deteta i da o ovom problemu razgovara isključivo u okviru porodice i sa stručnjakom koji im pomaže da prevaziđu ovaj problem.