+381652030017 office@nikolinamil.com
 

Šta je koučing za roditelje?

Koučing za roditelje je proces savetovanja i treninga koji omogućava roditeljima da nauče i primene veoma korisne veštine koje utiču na razvijanje pozitivne atmsfere u porodičnom domu. Korišćenjem tih veština i tehnika, roditelji će se uspešnije boriti sa izazovnim situacijama u roditeljstvu, tako što će imati mnogo bolju veštinu samo-kontrole, bolji pristup problemima i izazovima, i biće veštiji u rešavanju tih problema.

Koučing za roditelje Vam nudi mogućnost da naučite korisne veštine koje možete da koristite  ne samo sa svojom decom ili članovima porodice, već i u komunikaciji sa drugim ljudima (na poslu i sa prijateljima).

Koučing za roditelje nije niti psihoanaliza, niti psihoterapija

Terapija se uglavnom fokusira na patologiju, izlečenje i nerazjašnjene psihološke probleme iz prošlosti. Za razliku od terapije, koučing počinje u sadašnjosti i pomaže klijentima da postave jasne i specifične ciljeve koje roditelji žele da ostvare. O prošlosti se može povremeno diskutovati, ali u kontekstu toga šta smo naučili iz nje i da li postoji nešto iz prošlosti što klijenta može blokirati da krene dalje. Kod koučinga fokus je na:

1. aktivnostima koje su usmerene na ostvarivanje postavljenih ciljeva;

2. učenju životnih i roditeljskih veština koje pomažu da se ciljevi postignu i na taj način stvara pozitivna porodična atmosfera bez “teških” emocija i vikanja na decu (ili jedni na druge).

Šta zapravo radi kouč za roditelje
  • Profesionalni kouč vam pomaže da postavite JASNE CILJEVE RODITELJSTVA. Aktivno Vas sluša, postavlja ključna pitanja kako bi otkrio izazove sa kojima se najčešće susrećete u vaspitavanju i kroz to procenjuje koje veštine su Vam potrebne kako biste ostvarili svoje roditeljske i vaspitne ciljeve.
  • Kouč za roditelje Vas vodi kroz razvoj mnogo efikasnijeg ponašanja i UČI VAS EFIKASNIM VEŠTINAMA kako biste ostvarili svoje roditeljske ciljeve i napravili bolji balans u svojoj porodici.
  • Kouč za roditelje Vas EDUKUJE O TOME KOJE SU FAZE RAZVOJA kod deteta i šta je kod deteta normalno ponašanje, a kada je potrebno uključiti dodatne stručnjake kako bi se određen problem u ponašanju deteta rešio.
  • Kouč za roditelje Vas EDUKUJE KOJE SVE TEHNIKE I METODE VASPITANJA možete koristiti u komunikaciji sa svojom decom tako da ne morate da vičete ili da se dodatno frustrirate kada su deca nesaradljiva.

Ukoliko želite da budete dovoljno dobar roditelj svom detetu/deci i želite profesionalnu podršku za to, onda ne gubite vreme već zakažite svoju prvu koučing/savetodavnu sesiju gde ćemo zajedno proceniti šta Vam je potrebno od veština i znanja kako biste bili bolji u svojoj ulozi.

Kliknite ovde da zakažete koučing/savetodavnu/psihoterapijsku sesiju

Kliknite ovde da postavite pitanje ili pošaljete poruku

Kliknite ovde da vidite koji su programi razvoja roditeljskih veština

%d bloggers like this: