+381652030017 office@nikolinamil.com

Ovo vreme je ludo i brzo. Informacije dolaze u ogromnim količinama i često ne stignemo sve da obradimo. Verovatno je da ovaj  tekst, koji može biti koristan za nekoga, mnogo njih neće ni primetiti, neće obratiti pažnju.  Zašto? Zato što je većina preplavljena informacijama, i mozak ih više ne registruje.  

 U isto vreme, mnogo ljudi misli da treba da radi više stvari u isto vreme da bi sve postiglo. Dešava se da u svojim rukama drže telefone i odgovaraju na imejl poruke pristigle iz kancelarije, dok „budnim okom paze“ na svoju decu na igralištu. Ovo objašnjavaju time da je pažnja usmerena  na obe strane, ali naš mozak, zapravo, ne procesuira informacija na taj način.

 Ono šta ovde mozak radi je da brzo pomera pažnju sa jedne aktivnosti na drugu, a ni na jednu se ne zadrži dovoljno dugo da bi primetio nešto što može biti značajno za reakciju. Takođe, mozak, iako većina ljudi misli da se ubrzava, zapravo se tada usporava. Zato je za mnoge teško, i vrlo malo produktivno, u isto vreme čuvati decu i raditi od kuće. 

 

Na ovaj način, čovečanstvo je pod mnogo većim stresom, a naročito roditelji koji često, u isto vreme, paze na decu, a u isto vreme pokušavaju da završe neke dodatne aktivnosti bilo oko domaćinstva, bilo oko posla.

 

Međutim, nauka je pokazala da nisu potrebni sedativi da bismo postigli smirenost i blagostanje, već nešto mnogo prirodnije, i sa čim smo se rodili, ali smo u toku detinjstva to potisnuli i više ne koristimo. Radi se o takozvanom svesnom usmeravanju pažnje na sada i ovde, a drugi naziv je majndfulnes.

Ukoliko vas zanima šta znači reč “majndfulnes” možete pogledati pritiskom na donje dugme.

Šta je zapravo majndfulnes i zašto ova reč nema prevoda na srpski jezik?

Pre nego da bilo ko da kritiku na ovaj tekst kako koristi engleske reči (autor ovog teksta ne voli da koristi engleske nazive, ukoliko isti postoje u srpskom jeziku), saznajte zašto je baš zadržana ova reč kao naziv ovog pristupa životu. Pravi razlog je taj što ne postoji adekvatan srpski prevod ove reči, ali može da se objasni kroz definiciju.

Reč majndfulness ima više značenja.

Jedno je da se odnosi na kvalitet svesnosti ili kvalitet usmerene pažnje na neku aktivnost, predmet ili telo. Međutim, majndfulnes se sve više koristi i u u obukama redukcije stresa, kao i u psihoterapiji za ublažavanje određenih psiholoških simptoma. U tom slučaju ona se odnosi na  mentalno stanje svesti usmerene svesne pažnje na sadašnji trunutak, u isto vreme prihvatajući sve svoje misli, emocije i druge senzacije iz telam, koje u sadašnjem trenutku mogu da se pojave. Neki od naših autora su pokušali  da reč majndfulnes prevedu kao svesnu pažnju, ali i dalje taj prevod nije dovoljno dobar da opiše blagostanje koje osoba može doživeti  ukoliko koristi formalne i neformalne tehnike majndfulnesa svaki dan, i na pravi način.

Majndfulnes nije meditacija, i ne vodi vas u neke više nivoe svesnosti, kao što se to dešava u određenim vrstama meditacija, već je suština u usmeravanju pažnje na određene senzacije u spoljašnjem svetu ili iz tela, koje se dešavaju u tom sadašnjem trenutku i na tom metu (sada i ovde).

Džon Kabat Zin koji je prvi počeo da koristi majndfulnes tehnike u programu redukcije stresa, i koji je uveo majndfulnes u svakodnevnu konvencionalnu medicinu na zapadu, je majndfulnes opisao da se ona odnosi na to da smo potpuno budni u svom životu i da je to opažanje svakog trenutka u životu kao izuzetnog i živog.

Zašto je korisno za roditelje početi sa praktikovanjem majndfulnes tehnika što pre kako bi postigli smirenost?

Brojna medicinska i psihijatrijska istraživanja su pokazala da u toku 8 nedelja trajanja treninga majndfulnes tehinika za redukciju stresa, većina polaznika je promenilo neke životne uvide, postiglo je otpornost na stres, ali i smanjilo neke simptome nekih bolesti kao što je gastritis, anksioznost, hronična depresija, pa i hostilnost.  

Takođe, mnogi polaznici ovih kurseva su izjavljivali da osećaju da imaju veće samopouzdanje, da su postali mnogo asertivniji, kao i da imaju osećaj da se mnogo sigurnije mogu suočavati sa stresnim i kritičnim situacijama u životu, kao i sa porodičnim problemima.

Dakle, svakodnevno praktikovanje majndfulnes tehnika pomoći će osobi da se oseća bolje u svojoj koži i da oseća viši nivo blagostanja i smirenosti.

Kako izgleda praktikovanje majndfulnes tehnika za roditelje?

Samim tim što praktikovanje ovih tehnika dovodi do redukcija stresa, vrlo verovatno će to na sličan način delovati i na roditelje. Međutim da bi to zaista tako i delovalo, vrlo je važno vežbati prisustvo ovde i sada u svakodnevnim aktivnostima sa decom (igranje sa detetom, dojenje, maženje sa detetom i sl), kao  i formalne tehnike majndfulnesa, bar 5-6 dana u toku sedmice, jednom dnevno po 10 do 30 min.

 

U nastavku možete pročitati više o formalnim i neformalnim tehnikama vežbanja majndfulnes tehnika klikom na one koje vas interesuju:  

Neformalne vežbe majndfulnesa

Neformalne vežbe majndfunesa su na primer situacije kada se sa detetom na plaži igrate u pesku i onda dok dodirujete pesak, pokušate da se fokusirate na njegovu strukturu (da li je sitan, da li je krupan), vlažnost (pokušate da osetite kako je vlažan ili suv), toplotu (da li je prijatno topao ili neprijatno vreo, da li je prijatno/neprijatno hladan), na to kako ga osećate pod rukama, nogama, na telu. Zatim, dok ispuštate pesak iz ruku posmatrate kako pada i kako se pravi kupa od peska, zatim pokušate da primetite kristale u pesku, kao i kako se prisijavaju na svetlosti i suncu. Drugim rečima, pokušate da osetite senzacije iz svih svojih čula dodirujući i posmatrajući pesak, kao i to kako se čuje kada hodate po pesku ili dok neko drugi hoda po njemu.

Isto to je moguće posmatrati i sa talasima i morskom vodom, kao i kada duva vetar ili kada dodirujemo kamenčiće na plaži svojom kožom, bilo na rukama ili na nogama.

Formalne vežbe majndfulnesa

Kada su formalne vežbe u pitanju, uglavnom se savetuje da se započne sa tzv. skeniranjem tela (body scanning), gde je potrebno da legnete na leđa i zažmurite, a zatim dišete kao inače što dišete. Vrlo je važno zapamtiti da majndfunes nisu vežbe disanja gde morate disati na određen način (kao u tehnikama relaksacije) već samo usmeravate svoju pažnju na to kako dišete (brzo-sporo, plitko – duboko). Pokušate da primetite kako kada udišete osećate kroz nozdrve hladan vazduh koji prolazi, a kada izdišete izlazi topao vazduh. Nakon nekoliko minuta usmrene pažnje na disanje, usmerite pažnju na to koje se  senzacije u telu dešavaju, počev od nožnih prstiju i postepeno prolazeći kroz telo ka glavi. Pri tome, vrlo je važno obratiti svesnu pažnju na svaki deo tela. Prilikom svesnog usmeravanja pažnje, osoba može da oseti trnjanje u određenim delovima tela, a neki su izjavljivali kako osećaju i krv koja im stuji kroz taj deo tela. Ukoliko pažnja odluta, što je sasvim normalno da se dešava, suština je primetiti da je pažnja odlutala i vratiti se na usmeravanje svesne pažnje na disanje i senzacije u telu. To vežbanje da se pažnja „povrati“ dovodi do razvijanja veštine održavanja pažnje u svim drugim aktivnostima kojima se roditelj može baviti u životu. Neki autori bi rekli da se kroz ove formalne vežbe majndfulnesa se vežba „mišić“ pažnje.

Druga formalna vežba majndfulnes tehnike koja se koristi sa ciljem smanjivanja stresa, je usmerena na spoljašnji svet. Potrebno je da pokušate da čujete najmanje 5 zvukova koje se dešavaju u sadašnjem trenutku dok vežbate da usmerite svesnu pažnju na svet oko sebe. Potrebno je fokusirati se na to da li se čuje žamor ljudi u prometnoj ulici, ili ukoliko ste u svom domu, rad frižidera ili pucketanje drvenog nameštaja. Suština je postati svestan sveta oko sebe.

Naravno,  preporučljivo je proći trening smanjenje stresa korišćenjem majndfulnes tehnika, ali s obzirom da u Srbiji niko ne radi tu vrstu treninga, autor ovog teksta preporučuje 8-nedeljni besplatni online kurs koji je zasnovan na treningu koji je koncipirao Džon Kabat Zin.

Ukoliko roditelj ima istoriju određenih psiholoških stanja kao što je anksioznost, depresija, neka od psihosomatskih oboljenja  ili hronična bol, jako je važno konsultovati psihoterapeute koji u svojoj praksi koriste majndfulenes u radu sa klijentima koje imaju za cilj ublažavanja određenih psiholoških simptoma.  Kroz rad sa stručnom osobom, majndfulnes tehnike se prilagođavaju osobi i njenim potrebama i time se postiže najveći efekat.